Tiêu chuẩn chiếu sáng trong trường mầm non

Tiêu chuẩn chiếu sáng trong trường mầm non

Chỉ tiêu độ rọi tối thiểu và chất lượng chiếu sáng trong trường mầm non theo tiêu chuẩn TCVN 3907: 2011 được quy định trong bảng sau: